برای ما پیش اومده که دیگران رفتار نادرست با ما دارن، اگه یک کمی برخوردمون رو باهاشون بهتر کنیم یقینا رفتار طرف مقابل برخوردش با ما درست میشه.