امام علی علیه السلام

کمال نجابتراستگویی کمال نجابت و بزرگی است.


t.me/revaghmarefat