امام علی علیه السلام

اساس ایمانراستی اساس ایمان و زیور انسان است.


t.me/revaghmarefat