امام علی علیه السلام

میوه عقلمیوه عقل راستگویی است.


t.me/revaghmarefat