امام علی علیه السلام

میوه عقل



میوه عقل راستگویی است.


t.me/revaghmarefat