امام علی علیه السلام

حیات زندگیراستگویی حیات و زندگی تقوی است.


t.me/revaghmarefat