راستی مطابقت گفتار با وضع آفرینش الهی است .


t.me/revaghmarefat