راستگویی و امانت داری را برگزین و دروغگو مشمار کسی که تورو دروغگو بشمارد و خیانت نکن به کسی که به تو خیانت کند.


t.me/revaghmarefat