دیدید بعضی از مراسمات ختم سوم یا... یه نفر خیلی شلوغ میشه و میگید ماشالا عجب جمعیتی براش اومدن؟ زمانی که یک فرد آدم خوب و معاشرت درست با مردم کنه همه مردم دوستش دارن.
#آداب_معاشرت