امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


راستگویی
به وسیله راستی است نجات و رستگاری.


t.me/revaghmarefat