امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


زیور مومن
سه چیز است که در اینها زیور مومن است،تقوای الهی راستگویی و امانت داریt.me/revaghmarefat