امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


رستگاری
کسی که راست بگوید رستگار گرددt.me/revaghmarefat