رسول خدا(ص)

آرامش در راستگوئی


راستگویی مایه آرامش است.


t.me/revaghmarefat