مام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


سربلندی
راستگویی وسیله سربلندی است


t.me/revaghmarefat