امام سجاد علیه السلام 

صداقت مقدمه وفا
بهترین شروع کارها صداقت و راستگویی و بهترین پایان انها وفا است.


t.me/revaghmarefat