امام علی علیه السلام

کلید کار پسندیدهبهترین خصلتها،راستگویی و انجام کارهای خوب و پسندبده است.


t.me/revaghmarefat