امام علی علیه السلام

لبه پرتگاهراستگو در آستانه نجات و بزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه و خواری


t.me/revaghmarefat