امام محمد باقر علیه السلام

مهارت راستگوییپیش از سخن‌ گفتن، راست‌گویی بیاموزید


t.me/revaghmarefat