امام علی علیه السلام

مرد شدنمردانگی با راستگویی کامل می شود


t.me/revaghmarefat