امام علی علیه السلام

مکارم اخلاقراستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ، زیباترین اخلاق و بهترین ادب است


t.me/revaghmarefat