امام على علیه السلام

چهار رزقهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است: راستگویى، اداء امانت، حلال خورى و خوش اخلاقى


t.me/revaghmarefat