قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب 


دروغ مخالف قانون هستی
دروغ، دور شدن گفتار  قانون الهى است.


t.me/revaghmarefat