قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب 


راستی موافق قانون هستی
راستى، مطابقت گفتار با قانون الهى است.


t.me/revaghmarefat