قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب


سرانجام راستگویی
سرانجام راستگویی رهایی و سلامت است.


t.me/revaghmarefat