قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب


سخن راست
بهترین کلان سخن راست است.


t.me/revaghmarefat