قالَ النَّبِىُّ صلی الله علیه و آله


در جهنم
جهنم دری از درهای جهنم است.


t.me/revaghmarefat