قالَ النَّبِىُّ صلی الله علیه و آله


در بهشت
راستگویی دری از درهای بهشت است.


t.me/revaghmarefat