قالَ النَّبِىُّ صلی الله علیه و آله


زینت سخن
زینت سخن راستگویی است


t.me/revaghmarefat