کلام الله مجید


امتحان
خداوند کسان قبل از شما را مورد امتحان قرار داد تا راستگو و دروغگو معلوم شود.


t.me/revaghmarefat