قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب


بهترین اخلاق

راستگو بودن بهترین اخلاق است.


t.me/revaghmarefat