قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب


بهترین اخلاق

راستگو بودن و پرهیز از دروغ زیباترین اخلاق و بهترین ادب است.


t.me/revaghmarefat