قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب


راستگوترین مردم

پیامبر اکرم ص راستگوترین مردم بود.


t.me/revaghmarefat