امام صادق علیه السلام


کسب مقام نزد پیامبر

حضرت علی علیه السلام با راستگویی به آن مقام در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رسید.


t.me/revaghmarefat


راستی