راستگوییامام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده اند


راستگویی راه رسیدن به سعادت است.