پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله :بازى گوشى کودک در خردسالى اش مایه فزونى عقل در بزرگسالى اوست.نهج الفصاحه ص564 ، ح1940