🔺بعضی وقتا یه هدیه دادن باعث میشه خیلی ها کینه و کدورت ها رو کنار بذارن.

#محبت #خانواده

⤵️قبلو بزن🌹