🌹پیامبر گرامی ﷺ:
هر زنی که در برابر بد اخلاقی شوهر صبر و شکیبایی ورزد، خداوند همانند ثواب آسیه همسر فرعون به او عطا میکند.