🌹 فرزندان خود را براساس محبت امیرالمومنین علیه السلام پرورش دهید.