🌹پیامبر گرامی ﷺ:
بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشد و اهانت نکند و دلسوزشان باشد و به آنان ظلم نکنند.
#خانواده_خوب

لینک تلگرام