🌹امام صادق علیه السلام فرمود:

👈هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد، بر فضیلت ایمانش افزوده می شود.

📚من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 251